/public/data/article/12/main_tmp_12_1479236261.png
15/11/2016
Arkitekten

Vi snakket med adm.direktør i ROM Eiendom, Petter Eiken

1. Hvis du var din egen arkitekt, hvilket rom eller del av huset ville
vært viktigst for deg, og hvorfor?

For min familie er nok kjøkkenet det viktigste rommet.  Vi har kombinert kjøkken og spisestue.  Der er det vi samles både under
måltider og under tilberedningen.  Nå har mine fire barn flyttet ut, men det er der vi samles med barn, barnebarn og svigerbarn.  Skulle vi startet på nytt ville jeg igjen ha lagt mest vekt på det rommet.


2. Er du like av opptatt bolig, oppussing og det med å tjene
penger på bolig/eiendom som veldig mange andre i Norge virker å være?

Jeg har både bolig og flere fritidseiendommer.  Det gjør at jeg i noen grad er dømt til å være vaktmester.  Det er alltid noe å gjøre, senest har vi innredet bad på sjøhytta etter at vi ble koblet til vann og avløp.  Her er jeg selv byggentreprenør.  Interiøret er jeg ikke så opptatt av, det ivaretas godt av kone og tre døtre.  Min sønn og jeg
handler maling på oppdrag fra disse.  For øvrig er jeg mest opptatt av å nyte bruken av eiendommene og ser ikke på disse som spekulasjonsobjekter.


3. Har du gjort noen skikkelige tabber på eiendomsfronten du kan
nevne offentlig?

Jeg har vel ikke gjort noen store feilinvesteringer.  Det har hendt at håndverket i oppussingsprosjekter har gått litt fort, slik at jeg har måttet gjøre om igjen arbeider, og det er jo veldig dumt.  Ellers så har jeg jo erfaring fra unge år som prosjektleder der vi gjorde mye for å spare kostnader.  Jeg lærte fort at det var lurt å høre på folk med lang erfaring, ikke minst fra andre yrkesgrupper.  En krone spart
medførte fort 100 kroner i utbedringsarbeider.


4. Hvilke synes du er de mest spennende
byutviklingsområdene for boliger i Oslo om dagen?

Jeg blir sikkert fartsblind, er jo opptatt av det vi gjør selv.  Det siste er Hollenderkvartalet i Schweigaardsgate.  Det er et bra prosjekt.  Det bidrar også til å utvikle den delen av byen til et attraktivt sted med mer liv.  Byutvikling i praksis.  Bjørvika er jo veldig spennende, Oslo tar sentrum tilbake, først med næring og nå med mange boliger.  Dette er bra for Oslo.  Det skjer også mye annet bra, hvor byen endrer karakter, som på Løren.

5. Er hus i Holmenkollen "hot or not" i dag? Og hvor sånn cirka
bor du? Hva trives du best med der du bor?

Holmenkollen har utsikt og en demografi som gjør at det nok vil være attraktivt også fremover.  Prestisjen ved å kjøre sin egen dyre bil til jobb er imidlertid sterkt på vei ned.  Jeg ser at nye generasjoner tenker annerledes til både bil og hage. Det betyr at sentrum vil bli mer attraktivt, og Holmenkollen mindre.  Selv bor jeg i Lommedalen.
Jeg trives ved markagrensen, kan gå på ski hjemmefra og gjør det.  Det har også vært et bra sted for barna å vokse opp.  Det er et godt handelstilbud nært ved, på Bærum Verk, det benytter vi aktivt for våre behov.


6. Boligmarkedet koker om dagen i, særlig i Oslo. Er du enig at
man bør kaste seg inn som førstegangskjøper så fort man kan, eller er
du typen som venter til markedet kanskje  roer seg og "kliner" til da?

Det er ingen grunn til å vente på den store korreksjonen i Oslo. Markedet vil svinge, noen ganger ned.  Det vil være risiko for at timingen for inntreden ikke er optimal, men hvis man kjøper bolig som ligger gunstig til i forhold til kommunikasjon og som har en bra teknisk kvalitet bør man kjøpe egen bolig og bygge egenkapital via
verdistigning.  Risikoen for en betydelig og langsiktig nedgang i priser er veldig liten - i Oslo.
 
Har du forslag til andre kandidater vi bør intervjue? Skriv ditt forslag i kommentarfeltet nedenfor!