/public/data/article/13/main_tmp_13_1480074454.jpg
25/11/2016
Arkitekten

Vi snakket med Byantikvar i Oslo, Janne Wilberg

1. Hvis du var din egen arkitekt, hvilket rom eller del av huset ville vært viktigst for deg, og hvorfor?

Jeg foretrekker den fleksibiliteten det gir å ikke ha alle funksjoner samlet i ett rom. Det gjør at familien kan dyrke ulike aktiviteter samtidig uten å irritere hverandre. Kjøkkenet er et viktig sted både for overlevelse og som hjemlig sosialt nav. Det må være funksjonelt og innredet på en gjennomtenkt måte, men må også ha plass til kokeboksamlingen.


   2. Er du like av opptatt bolig, oppussing og det med å tjene penger på bolig/eiendom som veldig mange andre i Norge virker å være? 

Boligen må være et hyggelig og laidback sted. Går for gjenbruk og at familiens historie også skal gjenspeile seg i interiøret. Bøker, bilder og farger må til. Dermed er det langsiktig trivsel som har fokus og ikke tilrettelegging for å bytte bolig. Vi gjør endringer når det er faktisk behov for det.

   3. Har du gjort noen skikkelige tabber på eiendomsfronten du kan nevne offentlig?

Nå driver ikke jeg med eiendomsspekulasjon og har bare gode erfaringer fra få egne boligkjøp.

 4. I "jappe-dagene" på 80 og 90-tallet var det vanlig med vegg-til-vegg tepper, globus-barskap i stua og gjestene kunne røyke inne. Henger noe av dette fortsatt igjen hjemme hos deg? 

Like lite opptatt av dette dengang som nå. Det kommer aldri over dørstokken. Og røyken seg ut av stuene på tidlig nittitall.

    5. Er hus i Holmenkollen "hot or not" i dag? Og hvor sånn cirka bor du? Hva trives du best med der du bor?

Holmenkollen er et greit sted å bo, men er ikke spesielt hot. Det oppfattes som lite sentralt av oss med urban legning. Vi valgte Majorstuen som et strøk uten ”fine fornemmelser” og en viss sosial spredning. Sentral beliggenhet ved et trafikknutepunkt betyr mye. Vi bruker stort sett kollektiv transport. Majorstuen et tett befolket og urbant strøk i menneskelig skala som egner seg både for ung og gammel. Bygningshøydene står i forhold til gatebredden, noe som gir boligene tilstrekkelig lys og luft. Det finnes mange store og grønne gårdsrom både i storgårdskvartalene og i murgårdsbebyggelsen. Majorstuen er på mange måter en landsby i byen, med kort vei til handel, underholdningstilbud og fritidsaktiviteter.


   6. Boligmarkedet koker om dagen i, særlig i Oslo. Er du enig at man bør kaste seg inn som førstegangskjøper så fort man kan, eller er du typen som venter til markedet kanskje  roer seg og "kliner" til da? 

Vi tro til med en leilighet til datteren vår for et par år siden. Generelt er det svært bekymringsfullt at ungdom i så stor grad er avhengig av finansiell støtte for å kunne etablere seg i boligmarkedet. Et anstendig utleiemarked kunne bidratt positivt.


Byantikvar Janne Wilberg leder Byantikvaren i Oslo, som er en kommunal etat med ansvar for kulturminnevern. Byantikvaren avgir faglige uttalelser til Plan- og bygningsetaten  i alle bygge-, rive- og plansaker i Oslo som berører verneverdige bygninger og anlegg. Etaten gir også fagråd direkte til eiere, utbyggere og andre interessenter. Byantikvaren har også myndighetsoppgaver knyttet til kulturminneloven.

Har du forslag til andre kandidater vi bør intervjue? Skriv ditt forslag i kommentarfeltet nedenfor!