/public/data/article/8/main_tmp_8_1473874088.jpg
14/09/2016
Arkitekten

Tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland svarer på seks personlige spørsmål om bolig og eiendom!

1. Hvis du var din egen arkitekt, hvilket rom eller del av huset ville vært viktigst for deg, og hvorfor?
Jeg ville lagt mye tid og ressurser i et sterkt undervurdert behov i en bolig;  lagring og gode løsninger for oppbevaring. Vi kunne selvsagt alle sammen ønske at vi skaffer oss færre saker og ting, men forholdet er at vi trenger mye plass og gode løsninger for å sette bort det vi har, men ikke så ofte bruker. Og det blir stadig mer av slikt.

2. Er du like av opptatt bolig, oppussing og det å tjene penger på bolig/eiendom som veldig mange andre i Norge virker å være?
For de fleste av oss, er nok boligen vår først og fremst nettopp bolig og i liten grad noe vi tenker på som et investeringsobjekt. Å pusse opp er et slit, men å gjøre det for å tjene penger kan ofte vise seg en mindre god investering enn man kunne håpe på. Det er sjelden man får en verdiøkning tilbake krone for krone. Oppussing bør gjøres fordi man har lyst på forandring eller fordi det trengs.

3. Har du gjort noen skikkelige tabber på eiendomsfronten du kan nevne offentlig?
Egentlig ikke, hverken reelle tabber eller tabber som kan eller ikke sies offentlig.

 4. I "jappe-dagene" på 80 og 90-tallet  var det vanlig med vegg-til-vegg tepper, globus-barskap i stua og gjestene kunne røyke inne. Henger noe av dette fortsatt igjen hjemme hos deg?
Absolutt ikke. Men første leilighet som jeg leide med en kamerat, tok vi langt på vei på grunn av barskapet med grønn filt og lampe som var innfelt i en overdimensjonert eikeseksjon dratt ut fra 1983. Veldig stas.

5. Er hus i Holmenkollen "hot or not" i dag? Og hvor sånn cirka bor du?
Jeg bor på Slemdal og er godt fornøyd med det. Kombinasjonen av nærhet til sentrum og marka kommer til å være "hot" lenge, fordi det er det.

6. Boligmarkedet koker om dagen i, særlig i Oslo. Er du enig at man bør kaste seg inn som førstegangskjøper så fort man kan, eller er du typen som venter til markedet kanskje roer seg og "kliner" til da?
Jeg ser ingen holdepunkter for et prisfall i Oslos boligmarked i overskuelig fremtid. Kombinasjonen av høy reallønnsvekst gjennom mange år og lav rente, sterk befolkningsvekst og lav boligproduksjon tilsier nok en positiv prisutvikling også fremover. Men prisveksten er usunn og gjør det stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.
 
(Om: Stian Berger Røsland, 39 år, gift og to barn. Tidligere byrådsleder i Oslo, nå advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer og jobber særlig med spørsmål knyttet til eiendom)
http://www.selmer.no/no/medarbeidere/advokatfullmektiger/stian-berger-rosland